Motorimportørenes Landsforening Stiftet 1947

Formålet til foreningen er å ivareta motorimportørenes interesser og bidra til fremme av et kollegialt samhold.
Fuse
© Motorimportørenes Landsforening.